Pazar, Temmuz 14, 2024
DuyurularEmek DünyasıGüncel

Dostluk ve Kültür Derneği Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi:

Dostluk ve Kültür Derneği Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi:

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 14./.04 /2024 tarihinde,saat:11.00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde salt çoğunluk aranmaksızın 21/ 04/ 2024 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin internet sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6- Tüzük Madde -12
Mevcut tüzükte yer alan “Yönetim Kurulu 13 asil 13 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir” ibaresinin
“Yönetim Kurulu 9 asil 9 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.” olarak değiştirilmesi
7-Tüzük Madde: 14
Mevcut tüzükte yer alan “1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 tl, aylık olarak 100 tl aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir”maddesinin
“1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 tl, aylık olarak 100 tl aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir” şeklinde değiştirilmesi
8) Dernek Organlarının Seçilmesi
9) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
10) Kapanış