Pazar, Temmuz 14, 2024

Dostluk ve Kültür Derneği Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi:

Dostluk ve Kültür Derneği Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi:
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde,14./.04 /2024 tarihinde,saat:11.00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde salt çoğunluk aranmaksızın 28/04./2024 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin internet sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:
1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış