MDD’den Türkiye Devrimi’nin Yolu’na, THKO GERÇEĞİ [Denizlerin siyasal görüşleriyle DENİZLERİN ANISINA…]

MAHİR’ler DEMOKRATİK HALK DEVRİM’İ tezini savunarak MDD’den ayrılırken, HÜSEYİN İNAN’ın, proleteryası az gelişmiş Türkiye gibi ülkelerde Köylü ağırlıklı bir sınıfın Temel ve yer yer bağımsızlık mücadelesine önderlik edeceği tipik bir Türkiye tarzı MDD’yi savunması ve ayrıca ülke yapısını ‘yarı sömürge, yarı feodal’ değerlendirmesi, esas olarakta Halk Savaşı’nın MDD için vaz geçilmez koşul olmasını savunarak ayrılması, Mihri Belli ve çevresini zor durumda bırakmıştır.

Devam