Pazar, Temmuz 14, 2024
Güncel

Boğaziçi direnişi 1132. gününde

Boğaziçi Üniversitesi direnişinin 1132. gününde Boğaziçili akademisyenler, “Kabul Etmiyoruz Vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 772. kez rektörlük binasına döndü.

İlgili kurulların hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının sekiz yüz doksan yedinci; 30 Temmuz 2021 günü gerçekleştirilen destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin Matematik Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Mohan Ravichandran’ı hiçbir gerekçe göstermeden dönem ortasında görevden almasının sekiz yüz on altıncı; buna karşı açılan davada idare mahkemesinin bu işlemi hukuksuz bularak iptal etmesinin dört yüz altmış altıncı; Ravichandran’ın havaalanında ülkeye girişinin engellenmesinin iki yüz elli dokuzuncu; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Tolga Sütlü’nün mesnetsiz gerekçelerle görevden alınmasının dört yüz sekseninci; buna karşı açılan davada idare mahkemesinin bu işlemi hukuksuz bularak iptal etmesinin elli ikinci; daha önce iki kez görevden alınan ve mahkeme kararları ile iki kez göreve iade edilen Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü tam zamanlı öğretim görevlisi Can Candan’ın üçüncü kez görevden alınmasının iki yüz dokuzuncu; Felsefe Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Yıldız Silier’in görevine son verilmesinin yüz ikinci günü.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu gibi bugün de 12:15’te “KabulEtmiyoruz Vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 772. kez rektörlük binasına döndü.

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite”, “3 Yıldır Yılmadık”, “1000 Kere Söyledik”, “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler taşıdı.