Pazar, Temmuz 14, 2024
Güncel

HEMŞİRELER GÜNÜ I HEMŞİRELER NE İSTİYOR?

Hemşireler Haftası kutlanıyor!

ÜLKEMİZ’DE HEMŞİRELER VE SORUNLARI

Ülkemiz’de halkın sağlık sorunu olduğu gibi, doktor, hemşire, ebe, teknik personel ve sağlık alanında görev yapan sağlık emekçilerinin de sorunları büyük. Bu sorunları üreten bizzat halkın sağlığını düşünmekten çok kara dayalı kapitalist sistemdir.

Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre; Türkiye’de aktif olarak çalışan hemşire sayısı 152.952’dir.

Türkiye bin kişiye 2,8 hemşire düşerken OECD ortalaması 9,2. OECD ortalaması Türkiye’nin üç katından bile fazla.

Kişi başına düşen hemşire sayısında da Türkiye oldukça gerilerde.38 üye içinde Türkiye Kolombiya’nın ardından sondan ikinci sırada.

İşte hemşirelerin sorunları ve talepleri

Hemşireler ne istiyor?

-Hemşire insan gücü açığının kapatılması iş yükümüzün azaltılması için atama bekleyen on binlerce hemşire kadrolu istihdam edilmeli,

-Hemşire sayısının yetersizliği ve pandemi de bu sorunun daha da derinleşmesi nedeniyle KHK’larla ihraç ettiğiniz deneyimli hemşireler işlerine iade edilmeli,

-Çocuk bakımı ve ebeveyn hakları kapsamında çalışma koşulları göz önünde bulundurularak 24 saat açık, nitelikli, anadilinde eğitim ve bakım hizmeti veren, ücretsiz kreşler açılsın. Kreşler 0-3 yaş çocuk grubunu da içerecek şekilde düzenlenmeli,

-Çalışanlar arasında ücret adaletsizliğini derinleştiren teşvik ödemesi gibi performansa dayalı parça parça ücretler kaldırılmalıdır. Ücretler, insanca yaşam koşullarına yetecek, emekliliğe de yansıyacak tek kalemde ödenmeli ve sabit ücret düzenlemesine geçilmeli,

-Fiili hizmet zammı geçmişe yönelik çalışmaları da kapsamalı,

-Fazla çalışma kapsamına giren gece nöbeti katsayısı 3 ile, hafta sonu mesai katsayısı 2 ile ve bayram günlerinde mesai katsayısı 4 ile çarpılarak ödenmeli,

-Riskli birim, özellikli veya acil birim farkı alınması için fiilen yapılan işin dikkate alınması için gerekli düzenlemeler yapılmalı,

-Hemşireler ve diğer sağlık profesyonellerinin ruh sağlıklarını korumak ve motivasyonlarını arttırmak adına psikososyal destek sağlanmalı,

-Mesleğe bağlı oluşan hastalıklara yönelik yasal düzenlemeler gözden geçirilmeli, meslek hastalıkları tabloları yeniden düzenlenmeli,

-5510 kapsamında olan hemşirelerin emeklilik maaşlarına 3600 ek gösterge karşılığında artışlar yapılmalı,

-Hemşireleri doğrudan ilgilendiren kararlar alınırken hemşireler ya da sendika temsilcilerinin sürece dahil edilmesi sağlanmalıdır.

Ve son söz: Hak verilmez alınır! Gücünü fark etmeli ve harekete geçmeli!