Pazar, Temmuz 14, 2024
Emek DünyasıGüncel

15-16 Haziran bileşenleri: Hak verilmez alınır.

15-16 HAZİRAN BİLEŞENLERİ: HAK VERİLMEZ ALINIR. 15-16 Haziran Bileşenleri SML Etiket direnişini ziyaret ederek 15-16 Haziran Direnişi’nin 51. yılı vesilesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama öncesi direniş alanına yürüyüş gerçekleştirildi. İşçilere bildiri dağıtılarak yapılan yürüyüşte “Direne direne kazanacağız!” sloganı haykırıldı. “Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır” başlıklı bildiriyle, talepler ve 15 Haziran’da Kadıköy’de yapılacak eyleme çağrı yapıldı. Bileşen adına basın açıklamasını SML Etiket direnişçisi Derya Sırbudak okudu. “15-16 Haziran Direnişi 51. yılında! Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır” denilen basın açıklamasında şunlar ifade edildi: “Bundan 51 yıl önce, düzenin yasalarına karşı fiili meşru mücadele anlayışı ile, sendikal bürokrasiye karşı fabrika komiteleri ile yükselen ve militanlaşan hareketi bastırmak adına patronlar, devlet her yola başvuruyordu. Eylemler kolluk güçleri ile şiddet uygulayarak, öncü işçileri tutuklayarak, kurşun sıkarak dağıtılmaya çalışılıyor, DİSK’e ve mücadeleci bağımsız sendikalara üye olan işyerlerinde türlü ayak oyunları oynanıyordu. Gelinen aşamada sermaye sınıfı hareketi engellemek adına bir yasa çıkartarak DİSK’i ve bağımsız sendikaları, dolayısıyla mücadeleyi sınırlandırmak, baskılamak istedi. İşçiler ise o dönem mücadelenin en ileri mevziisi olarak ortaya çıkan örgütlenmelerinin sınırlanmasına karşı cevabı Türkiye’yi sarsacak bir direniş ortaya koymak oldu.” 15-16 Haziran işçi başkaldırısının sınıf mücadelesindeki yerine işaret edilen açıklamada “Ortaya konulan direnişle çıkartılmak istenen yasa geri çektirilmiş oldu” denildi. “Çürümüş düzeninizin saldırılarını örgütlü gücümüz durduracak” “Krizin ve salgının faturasını bizlerin sırtına yüklemek adına kıdem tazminatımız gasp edilmek isteniyor, yasalarla grev ve eylemlerimiz yasaklanıyor, fiilen örgütlenme ve toplu iş sözleşme yapma yasaklanıyor, her türlü gösteri ve yürüyüş bastırılmaya çalışılıyor” denilen açıklamada “Sendikal bürokrasi ise mücadelenin önünde büyük bir engel olmaya devam ediyor” vurgusu yapıldı. Çürümüş düzen gerçekliğinin vurgulandığı açıklamanın devamında şunlar ifade edildi: “Patronları, Sarayı, mafyası, çetesi, medyası, sözde muhalefeti birlikte hareket ediyor, hepsi aynıdır, halka karşıdır. Bu pisliği temizlemek biz işçilere, emekçilere, kadınlara, halklara düşmektedir. ‘Gündüzleri sömürülmediğimiz, geceleri aç yatmadığımız’ bir dünyayı ancak bizlerin emeği kurabilir. “15-16 Haziran büyük işçi direnişi üzerinden yarım asır geçmesine rağmen sınıfa yönelik saldırılara karşı dayanışmanın, militanlığın, fiili meşru çizginin ve birleşik mücadelenin en iyi örneği olma özelliğini koruyor. “Krizin ve salgının faturasını ödememek için, haklarımızın korunması için birleşmeli, örgütlenmeli ve mücadele etmeliyiz. Sermayenin azgın saldırılarına karşı 15-16 Haziran’ın ruhuyla ‘Genel grev, genel direniş’ hattında örgütlenelim!” 15 Haziran’da Kadıköy’de gerçekleştirilecek eyleme çağrı yapılarak basın açıklaması son buldu. Eylem boyunca “Yaşasın 15 16 Haziran direnişimiz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır!” sloganları haykırıldı. Eylemden sonra SML Etiket işçilerine seslenildi. 15-16 Haziran’ın tarihine değinilen konuşmalarda, işçiler haklarına ve geleceklerine sahip çıkmaya çağrılarak “Bunun yolu ancak birliklerimizi kurmaktan geçer” denildi.
https://youtu.be/zX7rSEVDmtA

Bir yanıt yazın