Pazar, Temmuz 14, 2024
Emek DünyasıGüncel

HEKİMLERİN 23 KASIM ‘BEYAZ YÜRÜYÜŞ’ÜNÜ DESTEKLİYORUZ !

Bilindiği gibi, Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğünde hekimler, 23 Kasım’da İstanbul’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” gerçekleştirecek. Hekimlerin gündeminde pandemi dönemindeki yoğun çalışma koşulları, mobbing, 5 dakikada randevu, uzun nöbet saatleri, verilmeyen özlük ve ekonomik hakları olacak. Hekimler, 27 Kasım’da Ankara’ya ulaştıktan sonra büyük bir forum düzenleyecek, taleplerini ve çözüm önerilerini açıklayacak. Ayrıca, 19 Kasım’da, “Sağlık alanında şiddete hayır” etkinliği yapacaklar. Ülkenin dört bir yanından  hekimler ‘Beyaz Yürüyüş’ ile Kocaeli’ne gelecek Bir gün Kocaeli’nde kalacak, 25 Kasım Bursa’da, 26 Kasım’da Eskişehir’de olacak. 27 Kasım’da sabahı Ankara’ya büyük bir kitle ile giriş yapacak ve taleplerini açıklayacak!. İnsan sağlığının mimarları olan hekimler, ağır çalışma koşullarında ve ağır ve bilimsel olmayan yönetmeliklerle çalışmaya zorlanmaktadır. Sağlık emekçileri,  şiddete maruz kalmaktadırlar. Yine, ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken, her gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı halkın gündemini işgal etmişken her yerden geçinemiyoruz sesleri yükselmektedir. Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de bu yoksullaşmadan etkilenmekte, insanca yaşayacak ücreti alamamaktadır. Mesleklerinin gereklerini yerine getirmenin,  insani ve onurlu bir yaşamın mücadeleden geçtiğinin bilincinde olan sağlık emekçileri, direnişlerini bu kez Ankara’ya taşıyacaklar. İşte hekimlerin talepleri: Memleketteki hayat pahalılığının, ekonomik krizin yansımalarını hekimler ve sağlık emekçileri olarak da derinden hissediyoruz. Biz de “geçinemiyoruz’’ Geleceğimizin güven altında olduğu ve insanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz. Çalışma barışını bozan, emekliliğimize yansımayan, adaletsiz performans sisteminin kaldırılmasını, insanca yaşayacağımız temel bir ücret İSTİYORUZ! Uzmanlık eğitimi almak için geldiğimiz kliniklerde asıl görevimizin öğrenmek olduğunu hatırlatıyor, nitelikli eğitim İSTİYORUZ! İnsanca çalışma koşullarının sağlanmasını adaletsiz görev dağılımına son verilmesini TALEP EDİYORUZ! Ülkemizde eğitim-öğretim programları ve araştırma faaliyetleri planlanmadan, akademik kadrolar oluşturulmadan, çok sayıda tıp fakültesi açılıyor ve tıp eğitimi niteliği giderek gerileşiyor. Bu gidişata dur demek İSTİYORUZ! Özel hastane patronlarına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktarılmasına son verilmesini ve kamusal sağlık sisteminin bütün toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye yükseltilmesini İSTİYORUZ! Haftalık çalışma sürelerimizin yeniden düzenlenmesini ve azaltılmasını İSTİYORUZ! Şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma ortamları; COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası İSTİYORUZ! 5 dakikada bir muayene dayatmalarını kabul etmiyor, mesleki özerkliğimize müdahalelere son verilmesini, hastalarımıza yeterli süre ayırmayı İSTİYORUZ! İşyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını İSTİYORUZ! Asistan hekimlerin nitelikli eğitim almasını, eğitim dışı angarya işlerde çalıştırılmamasını İSTİYORUZ! OHAL KHK’leri ile hukuksuzca ihraç edilen tüm hekimlerin/kamu emekçilerinin derhal GÖREVE BAŞLATILMASINI İSTİYORUZ! Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği’nin geri çekilmesini İSTİYORUZ!” DKDER olarak, Hekimlerin bu haklı taleplerini destekliyoruz. 23 Kasım’da çeşitli illerden Ankara’ya başlayacak olan  ‘Beyaz Yürüyüş’e  her bölgede destek vereceğiz. YAŞASIN HEKİM HALK DAYANIŞMASI! DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ (DKDER)

Bir yanıt yazın