Pazartesi, Temmuz 22, 2024
DuyurularEmek DünyasıGüncel

BİZİ KURTARACAK OLAN KENDİ KOLLARIMIZDIR!

BİZİ KURTARACAK OLAN KENDİ KOLLARIMIZDIR!

İşçiler, emekçiler, gençler
Halkımız!
İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs’ın ülkemizde şanlı bir tarihi vardır. Tüm yasaklamalara, baskılara, engellemelere rağmen başta Taksim olmak üzere ülkemizin meydanları, sokakları en kitlesel 1 Mayıs’larına tanık oldu.
Bu tanıklığı yaratan emekçilere, direnen işçilere, 1977 Taksim katliamında yaşamını yitirenlere selam olsun.
2023 1 Mayıs’ında alanlarda buluşmak, özgürleştireceğimiz yarınlara umudumuzu bugünü basamak yapmak çok daha önemlidir.
Çünkü;
Kapitalizm ve onun en vahşi biçimi olan neoliberalizm bugün dünya halklarına daha fazla sömürü, baskı, eşitsizlik, yağma ve talan, yıkım ve yarattıkları bu cehennemin bekçisi olarak daha fazla faşist saldırılar vaat ediyor.
Emperyalist kapitalist sistem krizleri arttıkça saldırganlıklarını artırıp dünya halklarına daha fazla acı yaşatıyor.
Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, deprem, borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşmıştır. Bırakalım asgari yaşam koşullarını iktidar halkın işini, aşını, geçimini ve sağlığını bile korumuyor, aksine tehdit ediyor. Hak aramayı, sendikalı olmayı, grev yapmayı engelliyorlar.
Kapitalist sistemin çarkları, zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek, sermayeye emek sağlamak, doğayı yağmalamak için dönüyor. Halk işsizlik açlık, yoksulluk, borçlarla boğuşurken, ülkenin kaynakları bir avuç patrona akıtılıyor. Egemen sınıflar ve iktidarı emekçi halkın hakkını, hukukunu çiğniyor.
Oligarşi mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak yönetmek için sürekli olarak iç ve dış düşman yaratıyor, şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık ve mezhepçiliği körüklüyor. Kadına şiddet önleneceğine, yetersizde olsa “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” uygulaması da yok edilmeye çalışılıyor. Göçmen işçiler ağır sigortasız ve sendikasız, ağır emek sömürüsüne maruz kalıyor. Bu gerçekler baskı, şiddet, sansür ve zor ile bastırılıyor.

Açıklama yok.
Diyoruz ki,
Ülkemizde işçilerin ve emekçilerin, bu günü kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, Taksim 1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır. Taksim 1 Mayıs meydanı yasağı başta olmak üzere, yasakların kalktığı bir ülke için mücadele kararlılığımızı artırarak sürdürüyoruz.
Geçmişten bugüne sürüyor bu kavga.
134 yıl önce işçiler meydanlarda insanca yaşama talebiyle 8 saatlik işgünü derlerken arta kalan zamanlarında dinlenme ve eğlenme haklarını savunuyorlardı. Bugün iş sonrası iş bile açlık ve yoksulluğu yenmeğe yetmiyor. Egemen sınıflar, en alt geçim sınırı olarak belirlenen asgari ücreti tesbit ederlerken bile açlık sınırının altında bir yaşamı reva görüyorlar.
Bugün 8500 liralık asgari ücrete karşılık Mart 2023 itibariyle açlık sınırı 9591 lirayı, yoksulluk sınırı ise 31240 lirayı geçmiş durumdadır.
Bizi açlık ve yoksullukla terbiye etmeye çalışanlar sırça köşklerinde bala badem katıyorlar.
Kendilerine gelince ‘’itibardan ödün olmuyor’’ işçi ve emekçiler, kadınlar, gençler ise birer muhasebeci titizliği ile günü nasıl çıkaracağının hesabını yapıyorlar.
Uyan artık güç senin, uyan kır zincirlerini! Uyutmasınlar beynini, aldatamasınlar gözlerini, gör artık tepenin üzerindeki zulmü ve yarınlarda çocuklarına miras bırakma bu vahşeti!
Birlik, dayanışma ve mücadelenin öneminin her geçen gün daha çok arttığı günümüzde, egemen sınıflar ve onun oligarşik dikta yönetimi aracılığıyla açlık, yoksulluk yetmezmiş gibi, bombalarla doğal afetlerle katledilen ve katline çanak tutulan halklarımız insanca yaşam haklarını haykırmak, üretimden gelen güçlerini kullanmak arzusuyla bir 1 Mayıs’ta daha meydanları dolduruyorlar.
Onlar yıpranan yüzlerini yenileme ya da taze kan almak için seçim oyunuyla karşındalar, boz bu oyunu!
İşçi ve emekçilerin en insani hakları kendi kolları ile elde edilecek günlere gebedir.
Tek tek patronlar değil seni aç ve işsiz bırakan, sendikasızlaştıran, açlığa mahkum eden sermaye sınıfının kendisidir. ‘’Yıkalım bu köhne düzeni’’!
İşçi ve emekçilerin gerçek kurtuluşu devrim ve sosyalizmdedir!

TAKSİM KIZILDIR KIZIL KALACAK!
1 MAYIS ALANI TAKSİM MEYDANIDIR!
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ BİRLİK DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ 1 MAYIS!
KAHROLSUN FAŞİZM YAŞASIN DEVRİMCİ KURTULUŞ MÜCADELEMİZ!

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ (DKDER)

 

Bir yanıt yazın