Pazartesi, Temmuz 22, 2024
DuyurularEmek DünyasıGENÇLİKGüncel

Tarihsel ve sınıfsal özüne uygun 1 Mayıs için…

Yaşasın 1 Mayıs,Tarihsel ve sınıfsal özüne uygun 1 Mayıs için…

Bıji yek Gulan! Yaşasın Sosyalizm!

Devrimci 1 Mayıs Korteji adına İstanbul 1 Mayıs’ı için yapılan çağrıda “Tarihsel ve sınıfsal özüne uygun 1 Mayıs için: Yaşasın 1 Mayıs, Bıji yek Gulan! Yaşasın Sosyalizm!” denildi.

-1 Mayıs işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen, sömürülen tüm toplumsal kesimlerin kapitalizme karşı mücadele günüdür. 2. Enternasyonal’in kararıyla 1889 yılında, tüm dünyada birlik, mücadele, dayanışma günü olarak ilan edilmiştir. 1 Mayıs’ı önceleyen tarihlerde ve ilanından sonra gerçekleşen fiili-meşru mücadeleler, ödenen bedeller bugünü işçi sınıfının mücadele tarihine bir daha silinmeyecek biçimde kazımıştır.

1 Mayıs kapitalizme, baskı ve sömürüye karşı dünya tarihinde bedeller ödenerek kazanılmış bir gün olduğu gibi ülkemizde de ağır bedeller ödediğimiz bir gün olmuştur. ‘77, ‘89, ‘96 1 Mayısları Türkiye’de simgeseleşen, devrimci-ilerici işçilerin, siyasal güçlerin bedeller ödeyerek bugüne ayrı ve özel anlam kattığı tarihlerdir. Tüm bunların Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi bu meydanı 1 Mayıs Meydanı olarak belleklere kazımıştır.

Tarihsel ve sınıfsal gerçeklikler 1 Mayıs’ın sıradan bir kutlama günü, özü sendikal bürokrasinin kontrolünde gölgelenen, içeriği boşaltılan bir gün olarak ele alınmasını reddetmeyi gerektirir. 1 Mayıs işçi sınıfının, sosyalizm mücadelesinin kavga günüdür ve kızıldır.

-Sendikal bürokrasi ve siyasal uzantıları uzun yıllardır 1 Mayısı, özünü gölgeleyen, içeriğini boşaltan bir güne dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. İşçi sınıfının verili bilincinin, örgütlülüğünün zayıflığı, sınıf perspektifinin yeterince olmaması sendikal bürokrasinin ve siyasal uzantılarının bu tutumlarını her geçen gün daha fazla dayatmasına yol açmaktadır. Gelinen aşamada devrimci-ilerici güçlerin, işçilerin, emekçilerin bu duruma daha belirgin müdahale etmesi için daha fazla sorumluluk almaları gerektiği açıktır. Bizler bu bilinçle bir araya gelen kurumlar olarak Taksim Meydanı’nı ve 1 Mayıs’ı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm işçileri, emekçileri, devrimci güçleri de bu çabayı birleşik ve kitlesel biçimde ortaya koymaya davet ediyoruz.

-2023 1 Mayıs’ı İstanbul’da, Taksim’de ve kitlesel olarak Maltepe’de gerçekleştirilecektir. Maltepe’de gerçekleştirilecek 1 Mayıs programı geçmiş yıllarda olduğu gibi sendikal bürokrasinin (DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB) 1 Mayıs’ın tarafı olan diğer güçlere kendi program ve içeriğini dayatan biçimde planlanmıştır. Bu dayatmalara sınırlı sayıda devrimci-ilerici güç dışında karşı koyan siyasal odak olmamıştır. Bu durum gelinen aşamada bürokratik dayatmalara, 1 Mayıs’ın içeriğini boşaltan, sendika bürokratlarının gövde gösterisine dönüştüren tutumlarına karşı daha güçlü ve birleşik iradeyi ortaya koymayı gerektirir. Bu bilinçle 1 Mayıs’ın tarafı olan tüm güçleri ortak kaygılar ekseninde tutum almaya davet ediyoruz.

-2023 1 Mayıs’ının ön günlerinde sendikal bürokrasi ve bürokrasiye açık, örtülü destek veren kurumlar tarafından başta direnen işçiler olmak üzere mücadeleci toplumsal kesimlerin kürsüde yer alması reddedilmiştir. Programda kürsüde DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB temsilcilerinin boy göstereceği biçimde kurgulanmıştır. Bu da, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 1 Mayıs’ın mücadele kararlılığı, ruhu ve coşkusundan uzak bir tablonun tekrarlanacağı anlamına gelmektedir. 1 Mayıs’ın tarafı olan ve esas katılımı oluşturan diğer güçlerin önüne sus payı mahiyetinde göstermelik, esasta anlamı olmayan ortak metin koyulmaktadır. Ayrıca DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB’nin 1 Mayıs toplantı çağrısı ve çalışmaları geç bir tarihte başlamıştır.

Tertip komitesi ve katılımcılar ayrımını yapan anlayışın görüntüde durumu kurtarmaya çalışan çabaları gerçek rol ve misyonlarının üzerini örtemez. Asıl olan kürsüde konfederasyon ve oda başkanlarının değil direnen, mücadele içinde önde yer alan işçilerin ve gençler, kadınlar, depremzedeler, yaşamı-doğayı savunanlar gibi toplumsal kesimlerin olması ve 1 Mayıs’ın tarafı olan tüm güçlerin ortak iradesinin yansıması olmalıdır.  Bunu reddeden her anlayış 1 Mayıs’ın özünü bir kenara iten tutumların doğrudan ya da dolaylı ortağıdır. Bu konudaki ısrar ve çabamız son ana kadar sürecektir. Devrimci-ilerici güçler, öncü işçiler bulundukları her yerde ve 1 Mayıs alanında bu çaba ve tutumu örgütlemek için sorumluluk almalıdır.

-1 Mayıs programı uzun yıllardır tüm kortejler alana girmeden başlatılmaktadır. Geçen sene olduğu gibi kortejlerin önemli bir kısmı alana girdiğinde program bitmektedir. Bu tutumun sahipleri her yıl göstermelik özeleştiri vererek aynı tutum ve davranışları sergilemektedir. Bu yıl alana girişler tamamlanmadan programın başlaması halinde gerekli meşru müdahalemizi yapacağımızı ilan ediyoruz. Birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs gerçekleştirme iddiası taşıyan tüm kurumları, öncü işçileri bu konuda da gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Son olarak, tarihsel ve sınıfsal özüne uygun 1 Mayıs için,

Kavga günümüzü açık ya da örtülü düzen partilerinin seçim arenasına dönüştürme çabalarına karşı,

Sınıf kavgasını büyütmek ve en geniş işçi ve emekçi yığınlara sınıf kavgası ve mücadelesini taşımak için herkesi Devrimci 1 Mayıs Kortejine davet ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın Sosyalizm!

1 Mayıs Kızıldır Kızıl Kalacak!

Bir yanıt yazın