Pazar, Temmuz 14, 2024
Emek DünyasıGüncel

İş bırakan sağlıkçılardan 13 talep

İş bırakan sağlıkçılardan 13 talep

Sağlık alanında faaliyet gösteren 19 sendika ve iki aile hekimliği dernekleri federasyonunun katılımıyla kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu çatısındaki sağlık çalışanları, Türkiye genelinde 1 ve 02 Ağustos’ta iki günlüğüne iş bıraktı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi birçok kentte iş bırakarak, açıklama yaptı. Eylemlerde sağlık emekçilerin 13 talebi sıralandı.

 

TALEPLER

 

* Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlensin.

 

* Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın.

 

* Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın.

 

* Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın.

 

* Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın.

 

* Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin.

 

* Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için ‘şiddet üreten sağlık sistemi’ değişsin. Halk ve emekçiler yararına yeni bir sağlık sisteminin inşası için işkolu emekçileri ve halkın örgütlü yapılarının, hizmetin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma mercilerinde yer alacağı mekanizmalar oluşturulsun.

 

* Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın.

 

* Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın.

 

* Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın.

 

* Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın.

 

* Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personelinin özlük, mali ve sosyal haklarını, bir an önce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğündeki emsali personellere eşitleyin, geçmiş hak kayıplarını acilen telafi edilsin. Sağlık Bakanlığı’nın diğer tüm personellerine sağlanan imkan ve haklardan aynı ve eşit derecede yararlandırılsın.

 

* Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir ad altında;  katkı, katılım payı, ilave ücret alınmasın. Sağlık hizmetleri ücretsiz olsun.

Bir yanıt yazın