Pazar, Temmuz 14, 2024
Güncel

14 MART, 14 TALEP

Sağlık örgütlerinin 14 Mart Tıp Bayramı açıklamasında sağlıkta sorunların arttığı vurgulanarak, 14 Mart’a dair başta şiddetten arındırılmış sağlık alanlarında çalışma taleplerinin olduğu belirtildi.

14 MART, 14 TALEP

 • Şiddetten arındırılmış çalışma ortamları yaratılmalıdır.
 • Sağlık çalışanlarının başta yemek, dinlenme olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilmelidir.
 • Fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.
 • Emekliliğe yansıyan tek kalemde maaş uygulanmalıdır.
 • ASM çalışanları başta olmak üzere alınan vergi yüzde 15’i geçmemelidir.
 • Bütün sağlık çalışanların ve emekli hekimlerin aylıkları yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.
 • Acil servisler, acil hizmetleri sekteye uğratan poliklinik hizmetlerinden arındırılmalı.
 • Hekimlerin muayene sayı ve süresini kendisinin ayarlayacağı bir sisteme geçilmelidir.
 • Sağlık alanına yönelik bütün düzenlemeler ilgili kurumların görüşüyle oluşturulmalı.
 • Tıpta uzmanlık eğitimi ve uzmanlık öğrenci sayısı ülke gerçekleri gözetilerek yapılmalıdır.
 • Sağlığa tedavi edici değil, koruyucu bir gözle bakılmalı.
 • Hekimlerin bağımsız çalışma koşullarını zorlaştıran uygulamalar terk edilmelidir.
 • Son yasal düzenlemede var olan çifte cezalandırma uygulaması iptal edilmelidir.

Talepler haklı, ancak ve ancak tüm sağlık emekçilerinin birlikte mücadelesi ve sokakta kazanılabilir. Nihai çözüm sosyalizmde ancak  sağlık emekçileri mücadele ve direnişle haklarını söke söke alabilir ve almalıdır.

Destekliyoruz, omuz omuzayız!