Pazar, Temmuz 14, 2024
Güncel

Haydi 15 Ocak’ta ortak mücadeleye, alanlara, örgütlenmeye… 

2024 Kamu Emekçileri Zammı Nasıl Hesaplandı?

Milyonlarca kamu emekçisi ve emeklinin alım gücünde yaşanan kayıplar; TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu 2,93 açıklanmasının ardından 6 aylık birikimli enflasyon oranı resmi olarak yüzde 37,57 belirlendi. (Sendikamız Araştırma Merkezi BES-AR’a göre bu oran 51,55’tir. Yani aslında Kamu Emekçileri 2023 yılı Aralık ayında ücretlerinde %45,55 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır.)

Buna göre 2023 Temmuz ayında yapılan %6 Toplu Sözleşme zammı düşüldüğünde yüzde 29,78 enflasyon farkı ve yüzde 15 Toplu Sözleşme zammı ile maaşa yansıyacak oran yüzde 49,25 olarak hesaplanmaktadır.

Maaş % Artış Açık
Temmuz 100,00 37,57 Son 6 aylık Enflasyon
Aralık Enflasyonla eklenince 137,57 6,00 Temmuz 2023 zammı
Temmuz 2023 zammı düşülünce 129,78 15,00 Ocak 2024 zammı
Ocak 2024 zammı eklenmiş 149,25 49,25 Kümülatif
Not: Yüzdelik artışlar bileşik faiz formülüne göre hesaplanmıştır.

2023 Ayında yapılan 8.077 TL. Seyyanen ödemeye bu oran nasıl yansıyacaktır?

Seyyanen ödemenin düzenlendiği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 40 ıncı maddesinde “….4688 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilen sözleşmeli personele (kadro karşılığı sözleşmeli dahil) (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz” denilmektedir. Böylece ilave (seyyanen) ödeme memur aylık katsayısına bağlanmıştır.

Kısacası memur maaş oranında yapılacak artış yüzde 49,25 oranında seyyanen ödemede de artış ayrıca yapılacaktır.

Örneğin Temmuz 2023 Tarihinde 9/1 derece 23.000 TL alan bir kamu emekçisinin maaşı aslında 14.923 +8.077 (ilave ödeme) den oluşmaktaydı. Ocak 2024 Zammı ile 9/1 derecesinde bir memurun maaşı 22.280 + 12.059 (ilave ödeme) = 34.339 TL olarak gerçekleşmektedir.

Seyyanen zammın taban maaşa eklenmemesi ortalama kamu emeklisinin maaşında yüzde 50 oranında bir kayba neden olmaktadır. Taban aylığa eklenmeyen yani sigorta primi kesilmeyen her ödeme kayıt dışı ödemedir.

Seyyanen zam dâhil tüm ek ödemelerin taban aylığına eklenmesi, insanca yaşayabilecek bir temel ücret, işte çalıştığımız için zorunlu olan yol, yemek, çay, su vb. giderlerin kamu tarafından ücretsiz karşılanması ve kira yardımı için tüm büro emekçileri 15 Ocak’ta ortak mücadeleye alanlara….Örgütlenmeye… 

Bir yazı görseli olabilir