Pazar, Temmuz 14, 2024
Güncel

İNSANCA YAŞAMAYA YETEN ASGARİ ÜCRET İÇİN MÜCADELEYE!

Ücretli kölelik düzeninde milyonlarca işçi, emekçi adına asgari ücret dedikleri sefalet ücretine mahkûm ediliyor.

Bizleri açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm eden sermaye düzeni ve onların anda sözcülüğünü yapan AKP-MHP iktidarı, sözde işçi ve emekçileri temsil eden Türk-iş’li sendika bürokratları yeni yılın asgari ücret oyununu 11 Aralık’ta gösterime sundu. 18 Aralık’a gösteri devam etti. Devlet, patronlar, sendika bürokratları aralık ayı boyunca, milyonlarca işçiyi emekçiyi ilgilendiren asgari ücret oyununu oynamaya devam edecekler.

Kapalı kapılar ardında milyonlarca işçi ve emekçinin yaşam koşullarını belirleyecek bu oyunda maalesef yine işçi ve emekçilere söz hakkı tanınmıyor. Adımıza oynanan oyunlara izin vermemeliyiz!

Ücretli kölelik düzenine karşı birleşmezsek, örgütlenmezsek ve kendi sözümü söylemezsek ücretli kölelik düzeni devam edecektir.

Geçinemiyoruz!

Hayatı, zenginliği yaratan bizlerin çalışma ve yaşama şartları giderek kötüye gidiyor. Ücretler erimeye, alım gücümüz düşmeye devam ediyor. Cebimize giren para miktar olarak artsa bile, enflasyon kısa süre içinde artışı alıp götürüyor. Yoksullaşıyoruz. Enflasyon, işsizlik artıyor.

Sermaye düzenin andaki temsilcileri AKP-MHP iktidarının; “Kriz var, bekleyin, geçecek, az kaldı, enflasyonu tek haneye indireceğiz, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” laflarına inanmıyoruz!

Geçerli olan asgari ücret İstanbul’da bir kiraya yetmiyor. Yenisi de yetmeyecek!

Sefalet ücreti olan, açlık sınırı altında kalan asgari ücret ile geçinmek mümkün değil. Her hanede birkaç kişi asgari ücret ile çalışmak zorunda kalıyor.

Temel tüketim maddelerine, elektrik, su, doğalgaz, iletişim, ulaşıma sürekli zam geliyor. Zam yağmuru altında kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz

Kriz sadece bizim için var. Sermayedarlar, holdingler, bankalar için kriz yok. Onlar kârlarını sürekli bizim sırtımızdan katlıyorlar.

Yoksulluk sınırı Kasım 2023 dönemi için 45.686 TL’dir. Açlık sınırı ise 14.025 TL’dir. Mevcut asgari ücret 11.400 TL açlık sınırının altındadır.

Asgari ücret yoksulluk sınırının altında değil üstünde olmalıdır.

Holdinglerin, sermayedarların vergi borçları silinirken, onlara teşvik üzerine teşvik verilirken, işçiler, emekçiler söz konusu olunca bütçe dengesi, enflasyon, cari açık akıllarına geliyor. Çünkü sermaye yararına çalışıyorlar. Sermayenin çıkarlarını gözetiyorlar. Onlar için önemli olan hizmet ettikleri sermayenin çıkarlarıdır.

Burjuva muhalefet ise iktidara gelseydi sorunlarımızı bir çırpıda çözeceğini iddia ediyor. Bunlar iktidar olsalardı, işçi-emekçilere reva görecekleri maaşları biz belediye işçilerinden, belediye uygulamalarından biliyoruz.

Bizim adımıza asgari ücretin belirlenmesi oyununa son vermeliyiz! Asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu bizi temsil etmiyor. Birilerinin bizim adımıza karar vermesine, bizleri sefalete mahkûm etmesine izin vermeyelim, geleceğimize sahip çıkalım.

İnsanca yaşamak istiyoruz!

Biliyoruz ki kapitalizm sömürü, baskı, savaş, işsizlik, yoksulluk, doğa talanı, iş cinayetleri vb. demektir. Mücadele ederek, örgütlenerek çalışma ve yaşama şartlarımızı iyileştirebiliriz. Ancak bu yetmez!

Kapitalizm ücretli emek sömürüsüne dayanır. Kapitalizmde işçiler, emekçiler ücretli kölelerdir.

Ücret köleliğine son vermek için kapitalizmi yıkmak gerekir. Bu sebeple ürettiğimiz artı değerden daha fazla pay almak, daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için mücadeleyle elde edeceğimiz her kazanımı ücretli kölelik düzenini ortadan kaldırma mücadelesinin bir parçası olarak yürütmeliyiz. İnsanca yaşamak ancak üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin kaldırılacağı sosyalizmde gerçeklik haline gelecektir. Açlığa, yoksulluğa mahkûm değiliz. Patronların sürekli büyüyen zenginliklerinin yaratıcıları bizleriz. Yaratan ve üreten bizleriz.

Gücümüzün farkına varalım, örgütlenelim!

Mücadele ile kazanabiliriz!

*Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, iletişim, en temel insan haklarıdır insanî ihtiyaç kadarı ücretsiz olmalıdır!

*Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılsın!

*Eğitim ve sağlık her düzeyde ücretsiz olmalıdır!

*İnsanca yaşanabilir bir ücret!

*Herkese insanca yaşamaya yaraşır barınma hakkı!

*İşçi ve emekçilerden alınan dolaylı, dolaysız tüm vergiler kaldırılsın!

*Asgari ücret görüşmeleri canlı yayınlansın!

Sermayenin ve iktidarın saldırılarına karşı greve çıkan ve direnen işçiler izlenmesi gereken yolu gösteriyor. Asgari ücret oyununu bozmanın, insanca çalışma ve yaşam koşulları elde etmenin yolu işçi sınıfının birliğinden, fiili-meşru mücadelesinden geçiyor.

İşçi ve emekçileri İnsanca yaşanacak ücret için, en temel hak ve özgürlüklerimiz için fabrikalarda, havzalarda, mahallelerde bir araya gelmeye, ücretli kölelik düzenine karşı mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Emeğin sömürüsü üzerine kurulu kapitalist düzeni yıkma, işçi-emekçilerin kendi iktidarını kurma mücadelesine omuz vermeye davet ediyoruz.

İşçi Emekçi Birliği

Bir yanıt yazın