Pazar, Temmuz 14, 2024
Güncel

Sömürüye, baskıya, savaş politikalarına karşı; 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! 

2024 1 Mayıs’ı yaklaşırken, bugün tüm dünyada emperyalist kapitalizm, işçi ve emekçilere, ezilenlere, halklara savaş politikalarıyla ölmeyi ve daha fazla sömürülmeyi dayatıyor. Sermayedarlar her geçen gün servetlerine servet katarken, diğer kutupta sefalet birikiyor. Bu uçuruma karşı tüm dünyada ezilenler, büyük oranda örgütsüz bir biçimde de olsa direnişi sürdürüyor. Bu direnişler, umudu, rotasını arıyor.

İşte 1 Mayıs, bu iki dünyanın, bu iki sınıfın çarpıştığı, iradelerinin karşı karşıya geldiği gündür.

Ülkemizde de geçtiğimiz 1 Mayıs’tan bu yana öğrenci gençliğin kendisine dayatılan geleceksizliğe karşı öfkeyle sokakları kuşattığı, kadınların yaşamlarına sahip çıkma mücadelesinden vazgeçmediği, Kürt halkının her türlü çöktürme, inkâr ve imha saldırılarına karşı baş eğmediği, yaşadığımız toprakların hemen her havzasında irili ufaklı işçi direnişlerinin yaşandığı bir yıl yaşanmıştır.

2024 1 Mayıs’ını tüm bu mücadelelerden güç alarak karşılıyoruz. Arkamıza aldığımız bu gücün devrimci dayanışmayla daha da pekişmesi ve 1 Mayıs’ın toplumsal mücadelenin önünü açacak bir iradenin ortaya konduğu bir güne dönüşmesi ellerimizdedir.

2024 1 Mayıs’ı, İstanbul’un her havzasının, her mahallesinin, her meydanının, her okulunun, işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gününün gündemleriyle donatıldığı; yoksulluk dayatmalarına, güvencesizliğe, geleceksizliğe karşı milyonlarca insanın kendi geleceklerine sahip çıkmasının gününe dönüştürülmelidir.

Biz, 2024 1 Mayıs Taksim Platformu’nu oluşturan örgütler olarak bu 1 Mayıs gününü ve ona giden süreci beraber örgütleyerek, 1 Mayıs’ın birleşik, kitlesel, tarihsel ve sınıfsal özüne uygun olarak kutlanması ve sömürü, baskı, savaş politikalarına karşı direnişin günü olması için bir araya geliyoruz.

İşçi sınıfı ve emekçilerden, kadınlardan, halklardan, gençlerden, yok sayılanlardan ve ezilenlerden yana mücadele yürüten tüm güçleri de, 2024 Taksim 1 Mayıs’ı için gücümüze güç katmaya çağırıyoruz!

Sömürüye, baskıya, savaş politikalarına son; 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!

“Bizlerin ellerindedir, gelen ışıklı günler”

2024 1 MAYIS TAKSİM PLATFORMU

Alınteri | Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu | Birleşik İşçi Hareketi Devrimci Çözüm | Devrimci Parti | Dostluk ve Kültür Derneği Ezilenlerin Sosyalist Partisi | İşçi Birlikleri Sendikası | Kaldıraç Hareketi Komün | Mücadele Birliği Platformu | Proleter Devrimci Duruş SOLDER | Söz ve Eylem | Yeni Dünya için Çağrı